نگارش پارسیان 

    

نگارش ساده

7.000.000 ریال

   

نگارش ویژه

15.000.000 ریال

   

نگارش پیشرفته

25.000.000 ریال

   

نگارش جامع

40.000.000 ریال

           

 

 

سامانه مؤدیان  

سامانه مودیان

45.000.000 ریال

 

 

نسخه اندروید پارسیان

 

 

نسخه مدیر

7.000.000 ریال

   

نسخه ویزیتور (تک کاربر)

20.000.000 ریال

   

نسخه ویزیتور (کاربر اضافه)

10.000.000 ریال

     
             

 

     
   

 


 

نرم افزار اندروید گارسون

 

 

 

 

 

 

اندروید گارسون

10.000.000 ریال

اندروید گارسون(کاربر اضافه)

5.000.000 ریال

 

 

 

 

 

 پکیج پیامک

متصل به پارسیان

 

 

 

 

 

 

 

 

پکیج B

2.000.000 ریال

   

پکیج A

2.500.000 ریال

   

پکیج A+

4.000.000 ریال

   

پکیج AS

5.000.000 ریال

                   
                   

 

 

 

قفل اضافه نگارش ها

 

 

 

 

 

 

قفل اضافه نگارش پیشرفته

5.000.000 ریال

قفل اضافه نگارش جامع

5.000.000 ریال

   

 

 

 

نسخه هایپر مارکت

 

 

 

 

 

هایپر مارکت پیشرفته

10.000.000 ریال

بک اپ سوپر مارکت( 23000 کالا )

5.000.000 ریال

نسخه فروشگاهی پیشرفته (استور)

 

بک آپ سوپر مارکت

نیاز به اصلاح قیمت

 

خدمات توسط پارسیان حساب

 

 

 

طراحی فاکتور

2.000.000 ریال

   

طراحی چاپ بارکد (لیبل)

2.000.000 ریال

   

خدمات نصب بصورت آنلاین

1.000.000 ریال