تعریف کالای جایزه

 

برای تعریف جایزه در صورت خرید کالای خاصی توسط مشتریان از منوی" پخش مویرگی/ تعریف کالای جایزه" را انتخاب کنید در این پنجره با استفاده از کلید Ins میتوانید مورد جدیدی را اضافه نمایید.

 

برای این کار ابتدا کالایی را که هنگام خرید جایزه به آن تعلق میگیرد را در کالای اصلی انتخاب و در کالای جایزه نیز جایزه مد نظر خود را تعیین نمایید سپس در قسمت تعداد فروش و تعداد جایزه ارقام را وارد کرده و کلید ثبت را وارد کنید.