صدور فاكتورها

 

برای مشاهده پنجره انتخاب نوع فاكتور کافیست گزینه صدور فاكتور ورود/خروج را از منوي خريد و فروش، كليك كنید:

سپس نوع فاكتوري را كه مي خواهيد صادر كنيد انتخاب نماييد و دكمة تاٌييد را بزنيد.

نکته : برای انتخاب فاکتور مورد نظر در پنجره انتخاب فاکتور ، می توانید کد فاکتور را نیز تایپ کنید ، با این کار فاکتور مورد نظر انتخاب می شود . برای مثال برای انتخاب فاکتور تولید نیازی نیست به صورت مکرر از کلید پایین استفاده نمایید ، کافیست کد آن را که عدد 12 می باشد را تایپ نمایید .