نمایش عملیات روزانه

 

در منوی محیط کار چنانچه تیک نمایش عملیات روزانه خورده باشد ، عملیات پرکاربرد برنامه به صورت دکمه ای در صفحه اصلی برنامه قرار می گیرد که می توانید با زدن بروی دکمه های مورد نظر بدون رجوع به منو های اصلی برنامه عملیات را انجام دهید .