واگذاری اسناد دریافتنی (خرج چک)

 

از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه وصول چك دريافتني را كليك كنيد . بقيه كارها مانند چك در جريان وصول مي باشد. با انجام ای عملیات شما قادر خواهید بود چکهای دریافتنی موجود در صندوق را به یک حساب واگذار نمایید.

ما را حمایت کنید:

کد +1 گوگل
فا تولز ، ابزار رایگان وبمسترکد امتیاز +1 در گوگل