وصول چك دريافتني

 

از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه وصول چك دريافتني را كليك كنيد . بقيه كارها مانند چك در جريان وصول مي باشد. با این عملیات شما می توانید چکهای موجود در سیستم را وصول و مبلغ آن را واریز به یک حساب مشخص مانند بانک یا صندوق نمایید.