گزارش ساز مدیریتی

 

از منوی خرید و فروش ، منوی گزارش ساز مدیریتی ، گزارش کامل از کالاها را کلید کرده (Shift+G) .

در این قسمت ، روی ستونهای گزارش کلیک کرده ، حال می توانید ستون های مورد نظر خود را در لیست سمت راست انتخاب نمایید و با زدن کلید < به لیست منتخب در سمت چپ انتقال دهید . حال با زدن کلید تاٌیید گزارش خود را مشاهده نمایید . در گزارش مشاهده شده می توانید عرض ستون ها را به دلخواه خود تغییر دهید ، با این کار در چاپ گزارش نیز ستون ها به همین اندازه خواهند بود .