لیست اقساط

 

از منوی دریافت پرداخت ، منوی قسط ، منوی لیست اقساط را کلیک کرده .


در این قسمت چنانچه بخواهید ، لیست کلیه اقساط ، حتی آنهایی که وصول شده اند را مشاهده نمایید می بایست تیک اقساط وصول شده را نیز بزنید و سپس کلید تاٌیید را بزنید .


  • برای فیلتر کردن لیست اقساط از دکمه به شکل قیف در قسمت بالای فرم استفاده نمایید ، شما می توانید در قسمت فیلتر ، لیست اقساط را برای تنها یک صاحب قسط فیلتر نمایید .
  • برای جستجو نیز کافیست بر روی هر کدام از عناوین ستون ها کلید نمایید ، تا جستجو بر اساس ستون مرتب شده انجام شود .