ما را در اینستاگرام دنبال کنید : www.instagram.com/parsian_hesab/

 

                            تنظیمات فونت فارسی در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                           

 تنظیمات اتصال به سرور در هنگام شبکه کردن در نرم افزار پارسیان

                               
                               
                            هشدار (شما مجاز به استفاده از این قسمت نیستید) در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            بازیابی فاکتور و اسناد حذف شده در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            نحوه ایجاد چندین شرکت در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            ایجاد بارکد اتوماتیک در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            مرتب سازی اسناد حسابداری بر اساس تاریخ  در نرم افزار پارسیان
                               
                               
                            بازیابی اطلاعات در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور
                               
                               
                            پیغام (نرم افزار شما ثبت نشده) در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            بروزرسانی نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            راه اندازی و ورود اطلاعات اولیه در نرم افزار حسابداری پارسیان
                               
                               
                            فعال سازی و غیرفعال سازی نرم افزار سنگ در حسابداری پارسیان
                               
                               
                            حذف کامل اطلاعات نرم افزار حسابداری پارسیان