کد حساب 51 اندوخته مالی  
کد حساب 52 سایر اندوخته ها  
  11 52 اندوخته تحقیق و توسعه  
کد حساب  53 مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود  
کد حساب  54 سود انباشته  
کد حساب 60 فروش  
  11 60 فروش  
کد حساب 61 برگشت از فروش و تخفیفات  
  11 61 برگشت از فروش  
  12 61 تخفیفات فروش  
کد حساب 69 سایر در آمد ها  
  11 69 سود و زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت  
  12 69 سود حاصل از سپرده های بانکی  
  13 69 سود حاصل از اوراق مشارکت  
  14 69 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها  
  15 69 درآمد اقساط  
  16 69 در آمد بیمه  
کد حساب 70 خرید  
  11 70 خرید  
کد حساب 71 برگشت از خرید و تخفیفات  
  11 71 برگشت از خرید  
  12 71 تخفیفات خرید  
کد حساب 73 بهای تمام شده کالای فروش رفته  
  11 73 بهای تمام شده کالای فروش رفته  
کد حساب 80 هزینه های عمومی اداری فروش و مالی  
  11 80 هزینه پرسنلی  
111 11 80 حقوق و دستمزد  
112 11 80 اضافه کار  
113 11 80 حق اولاد  
114 11 80 خوار و بار و مسکن  
115 11 80 بن  
116 11 80 عیدی و پاداش  
117 11 80 ماموریت  
118 11 80 حق بیمه سهم کارگر  
  12 80 هزینه عمومی و اداری  
111 12 80 آب-برق-گاز-تلفن اگر مبلغ هریک قابل توجه باشد باید طی یک حساب مجزا ثبت شود
112 12 80 اجاره محل  
113 12 80 ایاب و ذهاب و حمل و نقل  
114 12 80 اقامت در ماموریت  
115 12 80 پذیرایی در آبدارخانه  
116 12 80 بیمه دارایی های ثابت  
117 12 80 جریمه-خسارت و عوارض  
118 12 80 آگهی و تبلیغات تبلیغات:در مورد فعالیت شرکت/آگهی :در مورد غیر از فعالیت شرکت (ترحیم)
120 12 80 پست  
121 12 80 تمیرات دارایی های ثابت مشهود  
122 12 80 استهلاک دارایی های ثابت مشهود  
123 12 80 سوخت وسایل نقلیه  
124 12 80 سمینار ها -همایش ها-مراسم  
125 12 80 بیمه تکمیلی کارکنان  
126 12 80 ملزومات  

 

 

 

صفحه         1              2               3