لیبل کاغذی 45*30  میلیمتر

 

 نوع لیبل

کاغذی

 سایز لیبل

 45* 30 میلی متر

 تعداد ردیف

تک ردیفه

 تعداد در رول

 2000 عدد