شرکت تولیدی
یکشنبه ۰۴ تير ۱۳۹۶
0 نظر
1778 بازدید
شرکت های تولیدی

 

یک شرکت بازرگانی موجودی اش را در شرایط اماده برای فروش خریداری میکند . بنابراین بهای تمام شده کالای فروش رفته اش بسادگی از قیمت خرید محصولات فروخته شده اش تشکیل میشود . اما یک شرکت تولیدی تولیدات خودش را به عنوان محصول می فروشد . در نتیجه بهای تمام شده کالای فروش رفته اش عبارت است از هزینه های گوناگون ساخت که شتمل بهای مواد ،دستمزد کارگران و یک گوناگونی از هزینه های دیگر که موجب سهولت در عملیات تولید میشوند .

 

موجودیها

تولید کنندگان اغلب برای سه نوع مختلف از موجودیهای یک سیستم دائمی موجودی را بسته به اختلاف انها به علت شکل فیزیکی محصولات در فرایند حرکت انها از مواد خام به سوی حالت تکمیل شده است را نگهداری میکنند . حسابهای موجودی که تولید کنندگان نگهداری میکنند عبارتند از :

موجودیهای مواد اولیه : که مواد در دسترس و اماده برای استفاده در فرایند تولید را گویند

موجودی کالای در جریان جریان ساخت : کالاهای نیمه تکمیل را که در فرایند تولیدی انها شروع شده اما هنوز پایان نیافته را گویند

موجودی کالاهای تکمیل شده : محصولات تکمیل شده ای که تا پایان دوره مالی فروخته نشده اند را گویند . همچنین انها اماده فروش به مشتریان هستند .

تمام این سه دسته حسابهای موجود در ترازنامه در قسمت داراییهای جاری و به ترتیب موقعیتشان در فرایند تولید طبقه بندی میشوند .

 

هزینه های تولید

شرکت های تولیدی مواد اولیه را میخرند و این مواد را از طریق فرایند تولید به کالای تکمیل شده تبدیل میکنند . این تبدیل از مواد اولیه به کالای تکمیل شده حاصل به کارگیری ترکیبی از نیروی کار و ماشین الات است . بنابراین هزینه های ساخت اغلب به سه دسته تقسیم بندی میشوند : مواد مستقیم،دستمزد مستقیم و سربار ساخت .

مواد مستقیم: مواد اولیه یا اجزای متشکله استفاده شده در محصول که هزینه انها به طور مستقیم قابل ردیابی به محصولات تولید شده است را گویند .

دستمزد مستقیم: دستمزد و سایر هزینه های حقوق پرداختی به کارکنانی که فعالیتشان بطور مستقیم قابل ردیابی به محصولاتی که انها چه دستی چه ماشینی تولید میکنند را گویند

سربار تولید: یک طبقه بندی کلی است که شامل تمام هزینه های تولید به غیر از هزینه مواد مستقیم و دستمزد مستقیم می باشد که ب طور مثال شامل هزینه های عمومی کارخانه ،حقوق سرپرستان ،تعمیر تجهیزات و استهلاک ماشین الات میگردد . جمع دو ایتم اول بهای اولیه می نامند . بهای تبدیل به هزینه های تبدیل مواد مستقیم به کالای تکمیل شده گفته می شود و شامل دستمزد مستقیم و سربار ساخت می باشد .

 

دوره مالی و بهای تولید

باید متذکر شد که این سه نوع هزینه در زمانی اتفاق می افتند به حساب هزینه منظور نمیگردند . انها بهای تولید نامیده میشوند . زیرا در درامد مشخص تولیدات مشارکت دارند . بهای تولید زمانی که اتفاق می افتد به عنوان دارایی مطرح میگردند که هزینه های دوره هستند .

 

حسابداری مواد اولیه

در یک سیستم موجودی دائمی ، بهای مواد مستقیم خریداری شده مستقیما حساب موجودی مواد اولیه را بدهکار میکند. هنگامی که این مواد برای تولید فرستاده می شوند ،بهایشان از حساب موجودی کالای در جریان ساخت منتقل میشود.

 

حسابداری دستمزد مستقیم

برای ثبت بهای حقوق کارگران مستقیم وتخصیص این هزینه ها به کالای در دست تولید حساب دستمزد مستقیم استفاده می شود . این حساب زمانی که طی دوره کارگران در فرایند تولید شرکت میکنند بستانکار میشوند . بدهکاری مقابل ان در حساب کالای در جریان ساخت دستمزد مستقیم تخصیص یافته به تولیدات را نشان میدهد . در پایان هر ماه ، مانده بستانکار این حساب نشان میدهد که چه میزان باید به کارگران پرداخت شود . برای ثبت پرداخت ،این حساب بدهکار و حساب بانک به میزان مبلغ چک های کشیده شده بستانکار میگردد.

 

حسابداری هزینه های سربار

تمام هزینه های تولید غیر از مواد مستقیم و دستمزد مستقیم سربار کارخانه نامیده میشود. یک حساب سربار تولید برای ثبت نام تمام هزینه های طبقه بندی شده به عنوان سربار و تخصیص این هزینه ها به محصولات در حال تولید استفاده میشود . انواع گوناگونی  از هزینه های سربار وجود دارد که نگهداری انها در یک حساب دفتر کل مشکل است . بنابر این حسابهای معین نگهداری می شوند تا اثر حسابهای مختلف سربار را ردیابی کنند. بدلیل ماهیت مختلف شرکت های تولیدی نام بردن از تمام هزینه های سربار ممکن نیست . اگر چه حسابهایی مانند مواد غیر مستقیم ،استهلاک کارخانه ،بیمه و مالیات اموال ،هزینه های تعمیرات و نگهداری و هزینه های عمومی می توان بر شمرد.

 

کسر جذب و اضافه جذب سربار

کاربرد نرخ براوردی ،هزینه های سربار را به محصصولات تخصیص میدهد . یک ثبت دفتر روزنامه برای بدهکار کردن حساب کالای در جریان ساخت و بستانکار کردن حساب کنترل سربار انجام می شود . در همین زمان هزینه سربار واقعی و براوردی را به ترتیب در سمت های بدهکار و بستانکارش نمایش میدهد . در پایان دوره مانده حساب کنترل سربار یک انحراف را برای هزینه های سربار نشان میدهد که برای مانده بستانکار اضافه جذب و برای مانده بدهکار کسر جذب نامیده میشود . این انحراف سربار ، بعد از اینکه تجزیه و تحلیل شد بیاد بین بهای کالای فروخته شده و موجودی مواد پایان دوره ،کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده تسهیم شود.

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته

اکثر شرکت های تولیدی یک جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده یا فروش رفته را برای استفاده در صورت سود و زیان مهیا می شوند .

راهنمای نصب نرم افزار پارسیان/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید/آموزش نرم افزار pdfپارسیان/ نرم افزار حسابداری پارمیس/دانلود نرم افزار پارسیان/آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان/شرکت پارسیان افزار/نرم افزار حسابداری پارسیان کرک شده/دانلود نرم افزار حسابداری رایگان/دانلود نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری رافع/دانلود نرم افزار حسابداری/نرم افزار حسابداری همکاران سیستم/نرم افزار حسابداری پارمیس/نرم افزار پخش مویرگی/نرم افزار حسابداری فروشگاهی/نرم افزار حسابداری رایگان/نرم افزار حسابداری هلو/دانلود نرم افزار حسابداری/بهترین نرم افزار حسابداری/دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان /نرم افزار حسابداری رایگان فارسی/نرم افزار حسابداری وینا/دانلود نرم افزار حسابداری هلو رایگان با کرک/دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو/دانلود برنامه حسابداری/دانلود برنامه حسابداری ساده و رایگان/برنامه حسابداری رایگان اندروید/نرم افزار حسابداری کرک شده/کرک شده/حسابداری ساده/حسابداری رایگان/حسابداری پارسیان+کرک/حسابداری پارسیان+دانلود/حسابداری پارسیان اصفهان/حسابداری پارسیان شیراز/نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود رایگان آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / آموزش نرم افزار پارسیانpdf/ دانلود نرم افزار حسابداری پارسیان برای اندروید/نرم فزار حسابداری پارسیان کرک شده /حسابداری پارسیان +کرک/راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان /دانلود رایگان نرم افزار حسابداری پارسیان /نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /دانلود برنامه حسابداری پارسیان/ راهنمای نصب نرم افزار حسابداری پارسیان / دانلود نرم افزار پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اندروید /آموزش نرم افزار حسابداری حسابداری پارسیان /آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان pdf/ دانلود نرم افزار حسابداری / بهترین نرم افزار حسابداری /حسابداری پارسیان/حسابداری پارسیان +دانلود/ دانلود برنامه حسابداری پارسیان / نرم افزار حسابداری پارسیان اصفهان /حسابداری پارسیان شیراز

نظرات و پيشنهادات خود را از طریق فرم زیر به اشتراک بگذارید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر