نگارش پارسیان 

 

 

 

    

نگارش ساده

10.000.000 ریال

   

نگارش ویژه

20.000.000 ریال

   

نگارش پیشرفته

30.000.000 ریال

   

نگارش جامع

40.000.000 ریال

           

 

 

سامانه مؤدیان  

سامانه مودیان

60.000.000 ریال

 

          آموزش جامع نرم افزار پارسیان      
   به همراه دریافت مدرک معتبر       

آموزش جامع پارسیان

16.000.000 ریال

 

 

   

نسخه اندروید پارسیان

 

 

نسخه مدیر

10.000.000 ریال

   

نسخه ویزیتور (تک کاربر)

30.000.000 ریال

   

نسخه ویزیتور (کاربر اضافه)

15.000.000 ریال

     
             
     
   


 

نرم افزار اندروید گارسون

 

 

 

 

 

 

اندروید گارسون

15.000.000 ریال

اندروید گارسون(کاربر اضافه)

7.500.000 ریال

 

 پکیج پیامک

متصل به پارسیان

 

 

 

 

 

پکیج A

3.500.000 ریال

   

پکیج A+

4.000.000 ریال

   

پکیج AS

5.000.000 ریال

قفل اضافه نگارش ها

 

 

 

 

قفل اضافه نگارش پیشرفته

5.000.000 ریال

قفل اضافه نگارش جامع

5.000.000 ریال

 

 

 

نسخه هایپر مارکت

 

 

 

 

 

هایپر مارکت پیشرفته

20.000.000 ریال

بک اپ سوپر مارکت( 23000 کالا )

8.000.000 ریال

   

 

 

خدمات توسط پارسیان حساب

 

 

 

طراحی فاکتور

2.000.000 ریال

   

طراحی چاپ بارکد (لیبل)

2.000.000 ریال

   

خدمات نصب بصورت آنلاین

1.500.000 ریال