نرم افزار حسابداری پارسیان ویژه سنگ بری

 

 

 

 

      1.اطلاعات انبار- تعاریف - تعریف واحد سنجش کالا
 
 
 
 2. در قسمت تعریف واحد سنجش کالا ، کد واحد های اندازه گیری کالا را وارد کنید
 
 
 
 
 فایل ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی که در آن واحد اندازه گیری کالا ارائه شده را میتوانید از فایل زیر دانلود کنید.
     دانلود فایل
 
 
 
 
  روی کد ملی کالا کلیک بفرمایید
 
 
 
  4. از منو اطلاعات انبار - تعاریف - تعریف گروه کالا و کالا - کالای مورد نظر را ویراش و در قسمت مربوطه کد GS1  را وارد کنید
 

  کلید ثبت کالا را بزنید.

 

شناسه یکتا خود را از کارپوشه خود دریافت و در این قسمت وارد و کلید تایید را بزنید .