تعریف آیتم های کارکرد ماهانه

 

از منوی حقوق و دستمزد ، تعاریف ، تعریف آیتم های کارکرد ماهانه را کلیک کرده.

 

در این قسمت آیتمهای مربوط به حقوق که ماهانه می باشد و هنگام وارد کردن کارکرد مقدار داده می شود را می توانید وارد نمایید .شامل 3 آیتم اضافات و 3 آیتم کسورات می باشد .