دفتر کل

 

از منوی حسابداری ، گزارشات ، منوی دفتر کل را کلیک کرده .

در پنجره نمایش داده شده ، حساب کل مورد نظر را انتخاب نموده سپس کلید تاٌیید را بزنید. این گزارش شامل کلیه ردیف های موجود در اسناد که فقط مربوط به حساب کل انتخاب شده باشند، می باشد.