آموزش گام به گام اندروید نرم افزار حسابداری پارسیان

 

در این ویدیو های آموزشی با نسخه اندروید پارسیان به صورت قدم به قدم آشنا خواهید شد

 

                       
پارت اول         پارت دوم         پارت سوم         پارت چهارم
                               
                               
                       
پارت پنجم         پارت ششم         پارت هفتم         پارت هشتم
                               
                               
                       
پارت نهم         پارت دهم         پارت یازده         پارت دوازده
                               
                               
                       
پارت سینزده         پارت چهارده         پارت پانزده         پارت شانزده
                               
                               
                       
پارت هفده         پارت هجده         پارت نوزده         پارت بیست