امور کاربران

 

  از منوی امکانات ، امور کاربران را کلیک کرده تا پنجره زیر را مشاهده نمایید .

 

در این قسمت می توانید کاربران سیستم را به تعداد دلخواه و با سطح دسترسی مورد نظر تعریف کرده . کلیه عملیات کاربران در سیستم بر اساس تاریخ و ساعت انجام عملیات در سیستم ثبت می شود و شما می توانید از طریق دکمه گزارش عملکرد کاربر این گزارش را مشاهده نمایید .

 

با کیلک بر روی تعریف اختیارات کاربر پنجره زیر مشاهده می شود .

در این قسمت چنانچه تیک مقابل هر گزینه برداشته شود منوی مربوط به آن گزینه در سیستم برای کاربر مورد نظرپنهان می شود شما می توانید کل منوی حسابداری ، انبار داری و ... را نیز برای یک کاربر پنهان کنید .

نکته : برای کاربر ارشد ( اولین کاربر) اختیارات تعریف نمی شود و کاربر ارشد کلیه اختیارات را بطور پیش فرض دارد