انبارگردانی

 

از منوی اطلاعات انبار ، انبار گردانی را کلیک کرده.

 در این قسمت کد انبار مورد نظر را انتخاب کرده  از قسمت موجودی تا این تاریخ می توانید یک تاریخ را تعیین کنید تا موجودی کالاها را تا این تاریخ نشان دهد چنانچه تاریخی معین نکردید موجودی کالاها را بدون در نظر گرفتن تاریخ محاسبه می نماید سپس کلید تاٌیید را بزنید .

 

 حال ابتدا با زدن کلید ریست کردن شمارش ، ستون شمارش مقادیرپیش فرض را می گیرد . با این کار موجودی کالاها محاسبه شده و شما می توانید هر کالا را در انبار بشمارید و تعداد شمارش شده را در ستون شمارش وارد نمایید و در صورتی که  تعدادشمارش با موجودی اختلاف داشت ستون ! به حالت   o در می آید.

پس ازاتمام شمارش و ورود آنها در ستون شمارش کلید ثبت اختلاف هادر فاکتور را می زنیدبا این کاراختلاف ها در فاکتورهای اضافات،کسورات ثبت می شود.

در صورتی که عملیات شمارش انبار در یک مرحله انجام نشود می توانید پنجره انبار گردانی را بسته و در مرحله بعدی که می خواهید این کار را انجام دهید اطلاعات شمارش در این پنجره ذخیره شده است واگر بخواهید اطلاعات شمارش پاک شود می توانید کلید ریست کردن شمارش را بزنید .

همچنین شما می توانید شمارش های وارد شده را صفر کنید ، برای این کار راست کلیک کرده و منوی صفر کردن شمارش را بزنید .

 

 در صورتی که اختلافها را ثبت کردید و بخواهید آنها را اصلاح کنید به 2 طریق میتوانید این کار را انجام دهید:

1.فاکتور اضافات یا کسورات مورد نظر را باز کنید و تعداد اختلاف را عوض کنید

2.منوی انبار گردانی را دوباره باز کرده ودکمه ورود شمارش از فاکتور را کلیک کرده حال شماره فاکتور اضافات و کسوراتی که اختلاف ها در آن ثبت شده را وارد کنید تا شمارش ها بر اساس آنها وارد شود حال شمارشی را که می خواهید  تغییر دهد را عوض کنید و مجددا" کلید ثبت اختلاف ها در فاکتور را بزنید.