تراز آزمایشی کل

 

برای مشاهده تراز آزمایشی کل از منوی حسابداری ،منوی گزارشات و سپس منوی تراز آزمایشی کل(Ctrl+T) را کلیک کرده پس از معین کردن محدوده مورد نیاز کلید تاٌیید را بزنید تا فرم زیر مشاهده شود .

 

در این فرم می توانید مانده حساب های کل را مشاهده نمایید

  •  برای مشاهده تزار معین ،یک حساب کل را انتخاب نمایید و کلید Enterرا بزنید .با این کار تراز آزمایشی معین ،حساب کل مورد نظر را می توانید مشاهده نمایید .
  •  در صورتی که حساب معین دارای حساب تفضیلی باشد بازدن کلید Enter روی حساب معین تراز تفضیلی حساب معین مورد نظر را می توانید مشاهده نمایید.
  • و در صورتی که حساب معین دارای حساب تفضیلی نبود با زدن Enter کارت حساب ، حساب معین را می توانید مشاهده نمایید .
  • برای چاپ تراز ها می توانید روی جدول تراز کل ، معین یا تفصیلی راست کلیک کرده و منوی پیش نمایش را کلیک کرده (Ctrl+P) حال  محدوده حساب ها را معین کنید همچنین در صورتی که گزینه بدون حساب های با گردش عملیات صفر را تیک دار کنید حساب های بدون گردش دار را پیش نمایش نمی آورد .

  • در صورتی که بخواهید حساب های کل انتخابی را در پیش نمایش مشاهده نمایید از قسمت انتخاب حساب کل ، حساب کل مورد نظر را انتخاب کرده و کلید Enter را بزنید با این کار حساب کل مورد نظر به فهرست منتخب اضافه می شود و تنها حسابهای کلی که در لیست کشویی فهرست منتخب می باشد در پیش نمایش آورده می شود .

  • درصورتی که بخواهید از کلیه حساب های موجود در سیستم چاپ بگیرید (کل ، معین ،تفضیلی ) اگر حساب تفضیلی دارید وارد تراز تفضیلی شوید در این قسمت کلید Ctrl+P را بزنید و در قسمت از کل : عدد 1 و در قسمت تا کل : عدد 10000 را بنویسید و چنانچه این کار را در تراز تفضیلی انجام می دهید در قسمت از معین : عدد 1 و در قسمت تا معین : عدد 10000 را بنویسید تا کلیه حساب ها را در پیش نمایش بیاورد .