تعریف آیتم های حقوقی

 

از منوی حقوق و دستمزد ، تعاریف ، تعریف آیتم های حقوقی را کلیک کرده :

در این قسمت شما می توانید نام آیتم های حقوقی مورد نظر خود را وارد نمایید

نکته : این آیتم ها علاوه بر دستمزد روزانه ، حق مسکن ، خوارو بار و عائله مندی می باشد و به صورت ماهانه می باشند.  ( مثال :نام آیتم های حقوقی می تواند سختی کار ، حق نهار ، حق جذب و ... باشد .)