تعریف فرمول تولید برای کالای تولیدی

 

از قسمت اطلاعات انبار ، منوی تعاریف ، سپس تعریف فرمول تولید برای کالای تولیدی را انتخاب کرده تا پنجره زیر مشاهده شود .

از لیست کالاها در قسمت بالایی پنجره ، کالای مورد نظر را  که قصد تولید آن را دارید انتخاب کرده (می توانید نام کالای مورد نظر را که قصد دارید برای آن فرمول تعریف کنید ، در قسمت جستجو تایپ نمایید تا کالای مورد نظر را راحت تر پیدا کنید)و از قسمت پایین ، (زیر مجموعه کالای انتخاب شده در جدول بالا)جهت اضافه کردن کالاهای مصرفی برای کالای تولیدی ، کلید اضافه کردن کالا به زیر مجموعه را کلیک کرده .

کد کالا ، تعداد مورد نیاز جهت تولید را وارد کرده ، هنگامی که وارد قسمت قیمت می شوید بصورت پیش فرض ،قیمت میانگین خرید کالای مصرفی را سیستم پیشنهاد می نماید . پس از تعیین کلیه مشخصات کلید ثبت را می زنید . به همین صورت کالای دیگر را به زیر مجموعه کالای تولیدی اضافه نمایید .

  • در قسمت جهت تولید بصورت پیش فرض عدد یک وجود دارد . این عدد نماینگر این مطلب است که تعداد مصرفی برای چه تعداد واحد کالای تولیدی می باشد .
  •  

برای اعلام تولید باید از منوی خرید و فروش ،صدور فاکتور ورود /خروج را کلیک کرده و فاکتور تولید را انتخاب کرده کلید تاٌیید را بزنید

 

انبار : کد انباری که کالای تولیدی به موجودی آن انبار اضافه می شود.

انبار مصرف : کد انباری که کالای مصرفی زیر مجموعه کالای تولیدی از موجودی آن انبار کم می شود.

شماره فاکتور مصرف : شماره فاکتور مصرفی که بصورت اتوماتیک صادر می شود .

در قسمت کدکالا کد کالاهای تولیدی را وارد نموده و تعداد تولید آنها را نیز مشخص می کنید .

  • چنانچه بخواهید تغییراتی در قیمت کالاهای زیر مجموعه هر کالای تولیدی بدهید ابتدا قیمت واحد هر کالای تولیدی در فاکتور را صفر کرده سپس کلید F6 را روی همان کالا در فاکتور بزنید تا لیست کالاهای زیر مجموعه کالای تولید ظاهر شود .

 

 

در این قسمت می توانید از کلید قیمت گذاری استفاده نمایید یا بصورت دستی قیمت هر کالا را تغییر دهید . بعد از بسته شدن این پنجره جمع قیمت های کالاهای مصرفی تعداد کالاهای مصرفی وارد ستون قیمت واحد کالای تولیدی می شود.

بعد از ذخیره فاکتور به موجودی کالای تولیدی به تعداد موجود در فاکتور اضافه می شود و از موجودی کالاهای مصرفی به تعداد وارد شده در فرمول تولید کاسته می شود .