تعریف مسیر برای مشتری ها

 

برای تعریف  آدرس های مختلف از قسمت "پخش مویرگی / تعریف مسیر برای مشتری ها"  را کلیک کنید  سپس در پنجره باز شده ابتدا بایست مسیرهای مختلف را با استفاده از کلید Ins وارد نمایید.

 

 

  •  برای جستجو بین مسیرها میتوانید از کلیدF3 استفاده نمایید.

پس از وارد کردن و ثبت مسیرها با استفاده از آیتم تعیین مشتری، مسیرها را با مشتری ها مرتبط کنید.

برای انتخاب حساب مشتری مورد نظر طبق آموزش های قبلی عمل نمایید سپس کلید ثبت را فشار نمایید.