تعریف پرسنل

 

از منوی حقوق و دستمزد ، تعاریف ، تعریف پرسنل را کلیک کرده تا فرم زیر را مشاهده نمایید

 

برای اضافه کردن پرسنل از کلید Ins استفاده نمایید.

برای اصلاح مشخصات پرسنل از کلید Ctrl+Enter استفاده نمایید .

کد حسابداری را به کد ایجاد شده در حسابهای معین بستانکاران ایجاد شده برای این پرسنل مرتبط نمایید ، این عمل برای صدور سند حقوق می باشد .

 نکته : عکس پرسنل باید از نوعBMP باشد