تعریف گروه خدمات و خدمات

 

از منوی اطلاعات انبار ، منوی تعاریف ، منوی تعریف گروه خدمات و خدمات را کلیک کرده .

 

 

در قسمت معرفی گروه خدمات اقدام به گروه بندی خدمات نمایید. وارد کرده اطلاعات در این قسمت مانند گروه بندی کالا ها می باشد .

حال روی یکی از گروه های تعریف شده Enter را می زنید تا وارد تعریف خدمات شوید .

 

نحوه تعریف با خدمات دقیقا عین کالاها می باشد. شما می توانید خدمات را همانند کالا ها گروه بندی کنید و در هرگروه تعدادی از خدمات واحد تجاری تان را تعریف کنید و هنگام صدور فاکتور خدمت مورد نظر را مانند کالا در فاکتورا وارد کنید؛ با این تفاوت که در گزارش های موجودی کالا خدمات را در گزارش نمی آورد . زیرا موجودی خدمات منفی است و آمدن آنها در لیست موجودی کالا باعث شلوغ شدن گزارش می شود .