ثبت اقساط دریافتی

 

از منوی دریافت پرداخت ، منوی قسط ، منوی ثبت اقساط دریافتی را کلیک کرده .

توجه : برای ثبت اقساط می توانید در فاکتور فروش نیز در قسمت حساب فاکتور اقدام به این کار نمایید .

 

 

 

حال در این قسمت ابتدا در قسمت از حساب ، حسابی را که می خواهید از آنجا به شخص وام بدهید مشخص می کنید، به عنوان مثال صندوق ، بانک و . . . ، سپس برای ثبت مشخصات قسط ، کلید ثبت قسط را کلیک نمایید تا فرمی مانند تصویر زیر نمایان شود .

 

 

 

در این قسمت ابتدا، صاحب قسط (شخص دریافت کننده وام) را مشخص نمایید ، ( با زدن کلید Enter وارد قسمتهای بعدی شوید ) ، حال درصد سود وام را مشخص نمایید  و در انتها تعداد اقساط را و فاصله هر قسط را به تعداد روز مشخص نمایید . سیستم خود مبلغ هر قسط را محاسبه می کند. حال کلید تاٌیید را بزنید و تا به پنجره اول برگردید در این پنجره نیز کلید تاٌیید را بزنید . با این کار سیستم به صورت خودکار برای سررسید هر قسط یک ردیف همراه با مبلغ قسط و تاریخ سرسید قسط در لیست اقساط ایجاد می کند و سند حسابداری آن را صادر می کند .

  • در قسمت روش محاسبه سود شما دو گزینه دارید ، روش اول و روش دوم ، که روش اول پر کاربردتر می باشد و عموما در بازار از روش اول استفاده می شود .

 نکته : فرمول محاسبه سود در روش اول :                       [1+تعداد اقساط] * [درصد سود * مبلغ]

                                                                           2                    100