جدول مالیاتی

 

از منوی حقوق و دستمزد ، منوی تعاریف ، جدول مالیاتی را کلیک کرده :

 

در این قسمت کلید Insert را بزنید ، سال مالی مورد نظر را که می خواهید جدول مربوط به آن را تعریف نمایید وارد نمایید (مثال 1384) و کلید ثبت را کلیک کنید .

نکته : دقت نمایید که سال مالی مورد نظر با سال مالی سیستم باید یکی باشد . در سیستم های چند شرکتی که سال مالی را به عنوان مثال 21389 ایجاد کردید ، برای محاسبه مالیات پرسنل وارد شده در این سال مالی در این قسمت سال مالی را به همین شکل وارد نمایید 21389 .

سپس روی ردیف وارد شده کلیک کرد و کلید Enter را بزنید تا وارد تعریف جدول شوید .

 

 

 

 

در این قسمت اقدام به ورود جدول مالیاتی مطابق با جدول مالیاتی اعلام شده از سوی اداره دارایی سال مالی مورد نظر نمایید .

برای حرکت بین ستون ها از کلید Tab استفاده نمایید .

برای حذف ردیف وارد شده کلید Ctrl+Del را بزنید.

نکته : ردیف اول حتماٌ باید مربوط به معافیت مالیاتی باشد در غیر این صورت مالیات محاسبه نمی شود .