حسابهاي تفصيلی

 

براي تعريف حسابهاي تفصيلي از منوي حسابداري قسمت تعاریف منوی سرفصل حسابها را كليك كنيد تا فرم حسابهاي كل ظاهر شود. سپس روي هر كدام از حاسبهاي كل كه كليد Enter را بزنيد  فرم حسابهاي معين ظاهر مي شود. در فرم حسابهاي معين روي هر كدام از حسابهاي معين كه Enter بزنيد فرم حساب هاي تفصيلي ظاهر مي شود.

توجه: بدیهی است اگر حساب معيني داراي گردش حساب بوده يعني برای اين حساب سندی در اسناد حسابداري ثبت شده باشد ديگر امكان تعريف حساب تفصيلي براي اين حساب معين وجود نخواهد داشت.

  • روش حذف و ویرایش  و کلیه امکانات در قسمت حساب تفصیلی هم مشابه حسابهای معین است.
  • می توانید حساب های خود را در معین تقسیم بندی کنید و حساب های سطح آخر را در تفصیلی وارد نمایید، کلیه جزئیات مانند قسمت معین است.
  • برای چاپ حساب های تفصیلی در این قسمت از نوار ابزار بالا گزینه چاپ حساب ها  را انتخاب نمایید.