دريافت نقدي

 

از منوي دريافت و پرداخت، منوی دریافت و پرداخت (Ctrl+D)را کلیک کرده تا پنجره انتخاب عملیات ظاهر شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت نقدی گزینه دريافت نقدي را كليك كنید. تا فرم دریافت نقدی مانند تصویر زیر ظاهر شود .

در اين قسمت شما مي توانيد دريافت نقدي انجام دهيد، کافیست مقدار مبلغ دریافتی و شخص پرداخت کننده را مشخص کنید، تایپ شرح نیز اختیاری می باشد. ولی چنانچه اين مبلغ بابت بدهي فاكتورهاي فروش يا برگشت از خريد است و می خواهید مبلغ پرداختی را بابت آن فاکتور لحاظ کنید، بوسیله تیک زدن گزینه تسویه فاکتورهای بدهکار / بستانکار امکان زیر به شما ارائه می شود.

در قسمت نوع فاكتور، نوع فاكتور بدهكار را كه مي تواند فاكتورهاي فروش يا برگشت از خريد باشد وارد کنید و پس از ورود شماره فاكتور بدهكار، تأييد را بزنيد؛ با اين كار فاكتور شما تسويه مي شود.

به صورت پیش فرض در قسمت واریز به ، صندوق سیستم (حساب انتخاب شده برای صندوق در قسمت تنظیمات کدهای حسابداری ) انتخاب شده ، شما می توانید کد کل صندوق را درخانه اول پاک نمایید ، سپس با زدن Enter در همان خانه اول که خالی است ، جستجوی حساب ها را باز کرده ، حساب مورد نظر را که قصد دارید مبلغ به آن حساب واریز شود انتخاب نمایید .

برای چاپ رسید دریافت نقدی قبل از زدن کلید تایید ، تیک پیش نمایش رسید را زده .