روش کار با مراکز هزینه

 

ارتباط ردیف های سند حسابداری به مراکز هزینه

در هنگام صدور سند حسابداری ، در صورتی که روی هر ردیف کلید Ctrl+A را بزنید ، پنجره مرکز هزینه نمایش داده می شود .

 

 

در این قسمت با زدن کلید Enter یا کلیک روی دکمه کناری مرکز هزینه ، لیست مراکز هزینه نمایش داده می شود، حال مرکز هزینه مورد نظر را انتخاب نموده و کلید تاٌیید را بزنید .

 

 

با انجام این کار برای ردیف های دیگر موجود در سند ، می توانید هر ردیف را به یک مرکز هزینه مرتبط نمایید ، پس از ارتباط هر ردیف به یک مرکز هزینه ، چنانچه ردیفی را در سند انتخاب نمایید در قسمت پایین سند ، مرکز هزینه مرتبط به آن را می توانید مشاهده نمایید .

 

  • همچنین شما می توانید کلیه ردیف های یک سند را یکجا به یک مرکز هزینه مرتبط نمایید .برای این کار کلید Shift+A را بزنید.