سر حساب گذاشتن چك ( در جريان وصول گذاشتن چك)

 

از منوي دريافت و پرداخت، زیرمنوي عملیات چك سرحساب گذاشتن چکها (Ctrl+U) را كليك كنید تا لیست چکهای دریافتنی را مشاهده کنید.

 براي جستجوي چك بر اساس ستون هاي موجود بايد ابتدا روي عنوان ستون مورد نظر كليك كنید تا آن ستون به رنگ طوسي درآيد سپس در قسمت جستجو، مقدار مورد جستجو براي آن ستون را تايپ كنيد ، سیستم خود چک مورد نظر را پیدا کرده ، توجه داشته باشد که به صورت پیش فرض جستجو بر اساس شماره چک می باشد . سپس با کلید space چکهای مورد نظر خود را تیک بزنید ( سطر تیک خورده مثل شکل زیر نارنجی میشود).

 

 

 سپس  کلید Enter را بزنید حال از شما سوالی مبنی بر ادامه کار پرسیده می شود ، شما کلید بلی را بزنید تا پنجره در جریان وصول ظاهر شود. در قسمت واريز به حساب شما بايد كد حساب اسناد در جريان وصول بانك مورد نظر خود را وارد كنيد سپس كليد ثبت را بزنيد.