پرس‌وجو

30 . پرس‌وجو به معناي جوياشدن اطلاعات از اشخاص آگاه درون‌سازماني يا برون‌سازماني است. پرس‌وجو روشي است که به‌طور گسترده‌ای در حسابرسي استفاده مي‌شود و اغلب مکمل اجراي ساير روشهاي حسابرسي است. پرس‌و‌جو مي‌تواند طيفي از پرس‌وجوهاي مکتوب رسمي تا پرس‌وجوهاي شفاهي غيررسمي را در برگيرد. ارزيابي پاسخهاي حاصل از پرس‌وجو، جزء لاينفک فرايند پرس‌وجو است.

31 . پاسخ پرس‌وجوها ممکن است اطلاعات جدیدی را براي حسابرس فراهم کند یا شواهد حسابرسی مؤیدی را دراختیار وی قرار دهد. از طرف دیگر پاسخها ممکن است اطلاعاتی فراهم کند که با دیگر اطلاعات کسب شده توسط حسابرس تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. برای مثال، پرس و جوها ممکن است فراهم‌کننده اطلاعاتی حاکی از زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی توسط مدیریت باشد. در برخی موارد، پاسخهای حاصل از پرس و جو می‌تواند مبنایی را برای تعدیل روشهای حسابرسی یا اجرای روشهای بیشتر فراهم کند.

32 . حسابرس علاوه‌بر استفاده از پرس‌وجو، ساير روشهاي حسابرسي را برای کسب شواهد حسابرسي کافي و مناسب اجرا می‌کند. معمولاً پرس‌وجو به تنهایی نمي‌تواند شواهد کافي براي کشف تحريف بااهميت در سطح ادعاها فراهم نمايد. افزون براين، پرس‌وجو به تنهایی براي آزمون اثر بخشي کارکرد کنترلها کفايت ندارد.

33 . اگرچه تایید شواهد حاصل از پرس‌وجو، اغلب داراي اهميت ويژه‌اي است اما درباره پرس‌وجوهای مربوط به مقاصد مديريت، ممکن است اطلاعات در دسترس برای پشتیبانی از اين مقاصد محدود باشد. دراين‌‌گونه موارد،  شناخت عملکرد گذشته مديريت از لحاظ اجرای مقاصد بیان شده آن در رابطه با داراییها يا بدهيها، دلايل ابراز شده توسط مديريت براي انتخاب یک شیوه عمل خاص و توانایی مديريت براي ادامه آن، می‌تواند اطلاعات مربوطي را درباره مقاصد مديريت فراهم کند.

34. حسابرس درباره برخی موضوعات به منظور تأیید پاسخهای شفاهی مدیریت به پرس و جوها، تاییدیه کتبی از آنان دریافت می‌کند. برای مثال، در مواردی که دسترسی به سایر شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره موضوعات با اهمیت، به‌طور معقول مورد انتظار نباشد یا دیگر شواهد کسب شده از کیفیت پایینتری برخوردار باشد، حسابرس معمولا  تاییدیه کتبی از مدیریت دریافت می‌کند. راهنمایی بیشتر درباره تاییدیه مدیران در استاندارد 580[1]، ارائه شده است.

تاييدخواهی

35 . تاییدخواهی که گونه‌ای خاص از پرس و جو می‌باشد عبارتست از فرایند کسب تاییدیه در مورد اطلاعات یا شرایط موجود از راه مکاتبه مستقیم با اشخاص ثالث. برای مثال، درباره حسابهای دریافتنی، حسابرس می‌تواند از راه مکاتبه با بدهکاران، مستقیما تاییدیه دریافت کند. تاییدیه‌ها اغلب درارتباط با مانده حسابها و اجزای تشکیل‌دهنده آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما لزوما به این موارد محدود نمی‌شود. برای مثال، حسابرس می‌تواند درباره شرایط قراردادها یا معاملات واحد مورد رسیدگی با اشخاص ثالث، تاییدیه دریافت کند. در این تاییدیه‌ها از اشخاص ثالث پرسیده می‌شود که آیا قراردادها تعدیل شده است یا خیر و درصورت هرگونه تعدیل، جزئیات آن را اعلام کند. برای کسب شواهد حسابرسی درباره نبود شرایط خاص، مثلا نبود " توافقهای جانبی " که می‌تواند شناسایی درآمد را تحت تاثیر قرار دهد، نیز از تاییدیه استفاده می‌شود. راهنمایی بیشتر درباره تاییدخواهی در استاندارد 505[2]، ارائه شده است.

محاسبه مجدد

36 . محاسبه مجدد عبارتست از کنترل صحت محاسبات ریاضی موجود در سوابق و مدارک. محاسبه مجدد می‌تواند با استفاده از فناوری اطلاعات، مثلاً دریافت پرونده‌های الکترونیکی واحد مورد رسیدگی و استفاده از تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه برای کنترل صحت محاسبات پرونده‌ها اجرا  ‌شود.

اجراي مجدد

37 . اجراي مجدد به‌معناي اجرای روشها يا کنترلهاي مورد استفاده در سيستم کنترل داخلي واحد مورد رسيدگي به صورت مستقل توسط حسابرس است. اجراي مجدد يا به صورت دستي يا با تکنيکهاي حسابرسي به کمک رايانه انجام مي‌شود، مانند اجراي مجدد تجزيه سني حسابهاي دريافتني.

روشهاي تحليلي

38 . روشهاي تحليلي عبارتست از ارزیابی اطلاعات مالی با استفاده از بررسی روابط منطقی بین اطلاعات مالی، اطلاعات غیرمالی یا هر دو و نیز پی‌جویی نوسانات شناسایی شده و روابطی که با دیگر اطلاعات مربوط، ناسازگار است یا از مبالغ پیش‌بینی شده، انحراف عمده‌ای دارد. راهنمایی بیشتر درباره روشهای تحلیلی در استاندارد 520[3]، ارائه شده است.

تاريخ اجرا

39. این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالي آن از اول فروردين 1385 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

 
صفحه    1     2