صدور فاکتور اضافات و کسورات

 

برای تغییر در موجودی کالاهای انبار از این فاکتورها استفاده می کنید. به عنوان مثال در صورتی که موجودی یک کالا در سیستم کمتر از موجودی واقعی آن باشد و بخواهید تعداد آن را افزایش دهید از فاکتور اضافات استفاده می کنید . همچنین بعنوان مثال در صورتی که یک کالا دارای ضایعات باشد و بخواهید موجودی آن را کاهش بدهید از فاکتور کسورات استفاده می نمایید.صدور این فاکتورها نیز مانند صدور فاکتور فروش می باشد که قبلا توضیحات لازم را داده ایم.

ما را حمایت کنید:

کد +1 گوگل
فا تولز ، ابزار رایگان وبمسترکد امتیاز +1 در گوگل