عودت چکهای سرحساب گذاشته

 

از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه عودت چک های سرحساب گذاشته را كليك كنيد . بقيه كارها مانند چك در جريان وصول مي باشد. با انجام ای عملیات شما قادر خواهید بود ، چکهای سرحساب گذاشته را به چکهای نزد صندوق تبدیل نمایید ، برای اینکار از لیست چکهای ظاهر شده ، چکهای مورد نظر را مانند روش توضیح داده شده در چك در جريان وصول انتخاب نمایید و سپس چکهای سر حساب را عودت نموده.