عودت چکهای واگذار شده

 

از منوي دريافت و پرداخت و در زیرمنوي عملیات چک، گزینه عودت چکهای واگذار شده را كليك كنيد . بقيه كارها مانند چك در جريان وصول مي باشد. با انجام این عملیات شما قادر خواهید بود چکهای واگذار شده را به چکهای نزد صندوق تبدیل نمایید.