ليست بستانكاران

 

براي مشاهده ليست بستانکاران از منوي حسابداري منوی گزارشات ویژه و سپس منوی  ليست بستانکاران را كليك نماييد.

اگر در قسمت كد حساب چيزي وارد نكنيد ليست كليه حسابهاي معین و تفصیلی زیر مجموعه حساب کل بدهكار و حساب کل بستانکاران را که مانده حساب آنها بستانکار باشد را  نمايش مي دهد. و براي نمايش حسابهاي بستانکار يك حساب كل بخصوص كد حساب کل را در خانه اول حساب از سمت چپ مورد نظر را وارد نماييد

 و كليد تاٌييد را بزنيد در اين صورت كليه حسابهاي بستانکاری  را نشان میدهد كه كد كل آنها عدد مورد نظر وارد شده در خانه اول مي باشد.حال با زدن کلید تاٌیید لیست بستانکاران نمایش داده می شود.

  • کلیه امکانات موجود در لیست بستانکاران مانند امکانات توضیح داده شده در لیست بدهکاران می باشد.