- ليست چكهاي دريافتني

 

از منوي دريافت و پرداخت در زیرمنوي گزارش چكها،  گزینه ليست چكهاي دريافتني را كليك کنید. چنانچه بخواهید ليست كليه چكها اعم از چك هاي دريافتني كه وصول شده یا نشده اند ، چکهای واگذار شده و . . . را يك جا مشاهده كنيد در فرم فيلتر چكها، گزینه چكهاي غيرفعال را تیک بزنيد .

 

با زدن کلید تاٌیید لیست چکهای دریافتنی ظاهر می شود ، در این لیست در قسمت زیرین فرم شما قادر خواهید بود وضعیت فعلی چک را مشاهده نمایید.

 

درپنجره لیست چکهای دریافتنی چنانچه بخواهیدفیلتری انجام دهید کلیدCtrl+F یا دکمه      را بزنید تا پنجره زیر مشاهده شود :

 

 

در این پنجره روی قسمتهای زیر می توانید فیلتر انجام دهید :

الف- صاحب چک : گیرنده چک

ب- مبلغ : مبلغ چک دریافتی

ج- طرف دوم : چناچه هنگام ثبت چک بجای اسناد دریافتنی حساب دیگری را برای طرف دوم چک انتخاب کرده اید بطور مثال اسناد امانی می توانیدآن حساب را در این قسمت وارد کنید تا تنها آن چکها را نشان دهد.

(نکته: نماد          با رنگ سبز نمایشگر چک فعال  و  نماد              با رنگ طوسی نمایش گر چک غیر فعال میباشد.(

  • چناچه بخواهید روی ستونهای مختلف جستجو داشته باشیدمی توانید ابتدا روی تیتر ستون مورد نظر کلید کرده تا رنگ آن ستون طوسی شود سپس مقدار مورد جستجو را در قسمت پایین پنجره لیست چکها ، در قسمت جستجو تایپ کرده .