لیست فاکتورها

 

از منوی خرید و فروش ، منوی گزارشات ، لیست فاکتور ها را کلیک کرده ، نوع فاکتور و محدوده گزارش را معین می کنید سپس کلید تاٌیید را بزنید .

ستون خالص فاکتور مبلغ خالص فاکتورمی باشد به عبارت دیگر [جمع فاکتور+ اضافات ]-[کسورات +تخفیفات] می باشد .

برای رأس گیری فاکتور روی هر ردیف کلید Space را بزنید .

چنانچه راست کلیک نمایید و تیک کلیه به صورت اتوماتیک هر 5 ثانیه را بزنید ، هر 5 ثانیه یک بار لیست فاکتور ها در کامپیوتر سرور خوانده می شود و این لیست در کامپیوتر کلایت بروز می شود. این امکان برای کار در شبکه مفید می باشد، به این صورت که می توانید لیست فاکتور را باز نگه دارید و در صورتی که فاکتوری در شبکه صادر شد بتوانید بدون نیاز به بستن فرم در این قسمت مشاهده نمایید .