مراحل ثبت نام نرم افزار یا صندوق فروشگاهی

 

ثبت صندوق و نرم افزار فروش

 

 

1- ابتدا ورود به سامانه ثبت نام دارایی  www.tax.gov.ir

 

2- قسمت ثبت صندوق و نرم افزار فروش را انتخاب کرده

 

3- سپس اولین مراجعه را انتخاب می نمایید و شماره پیگیری یا کد اقتصادی و کدملی را وارد می کنید.

 

:مرحله اول

نمایش اطلاعات پایه ثبت نام شماره اقتصادي

 

مرحله دوم

انتخاب نرم افزار یا ماشین فروش فروشگاهی(POS)

 


حالت اول: نرم افزار

شرکت تولید کننده – نام نرم افزار – نسخه نرم افزار – قابلیت ها – تاریخ نصب و بهره برداري(تمامی موارد در فاکتور ارائه شده به مشتری موجود است)

 

حالت دوم: صندوق فروشگاهی

مدل – سریال – تاریخ خرید – تاریخ نصب – شروع به کار – شماره فاکتور- مشخصات فروشنده (تمامی موارد در فاکتور ارائه شده به مشتری موجود است)


 

 :مرحله سوم

کامل نمودن مشخصات نرم افزار یا صندوق فروشگاهی 

 

مرحله چهارم:

کد رمز به شماره تلفن همراهتان ارسال می گردد جهت مراجعات بعدي وجهت اینکه بخواهید اطلاعات خود را ویرایش نمایید.

 

جهت اطلاعات بیشتر و یا بروز مشکل با ما تماس بگیرید.