مراحل راه اندازی برنامه

 

از منوی محیط کار آیتم مراحل راه اندازی برنامه را انتخاب تا منو زیر ظاهر گردد

 

 

بهتر است کاربران جدید برای راه اندازی سیستم به ترتیب شمارش از منوهای انتخابی استفاده نمایند.