مراکز هزینه

 

برای تعریف مراکز هزینه از قسمت اطلاعات انبار ، تعاریف ،تعریف مراکز هزینه را کلیک کرده :

 

 

در این قسمت با زدن کلید Ins اقدام به تعریف مراکز هزینه نموده ، کد مرکز هزینه ، نام مرکز هزینه را به دلخواه وارد نموده . کلید ثبت را بزنید .

نکته : این مکان تنها در  نگارش پبشرفته پارسیان موجود می باشد .