مشخصات شرکت / فروشگاه

 

از منو محیط کار آیتم مشخصات شرکت/فروشگاه را انتخاب کرده تا منو زیر ظاهر گردد

مشخصات خود را وارد کرده تا در سربرگ فاکتورها نام فروشگاه و بقیه اطلاعات در فاکتور سیستمی و فاکتور ارزش افزوده نمایش داده شود.