موجودي ریالی كالا

 

برای مشاهده این گزارش از منوی اطلاعات انبار، گزارشات انتخاب کنید ، سپس نوع گزارش را انتخاب کنید که براساس معدل قيمت خريد باشد یا  براساس آخرين قيمت خريد.

 

 

در این قسمت در صورتی که تیک نمایش داده شده در تصویر بالا را بزنید ، در صورتی که کالا با موجودی صفر وجود داشته باشد ، آن کالا ها را از گزارش حذف می کند .

در قسمت فیلتر کالا شما می توانید ، لیست کالا ها را مشاهده نمایید و با زدن Enter روی کالای مورد نظر ، آن کالا را به فهرست منتخب اضافه نمایید . حال گزارش شامل همان کالاهای وارد شده به فهرست منتخب می باشد .

 

 

مثال محاسبه معدل قیمت خرید   

                  شماره فاکتور            تعداد               قیمت

                         2                     1                  1000

                         3                    2                   2000

                                                                                                  

                                   معدل قیمت خرید کالای X  = 2000*2+1000*1                     

                                                                                    3