ورود /اصلاح کارکرد ماهانه

 

از منوی حقوق و دستمزد ، ورود / اصلاح کارکرد ماهانه را کلیک تا فرم زیر را مشاهده نمایید .

 

در این قسمت کلید Insert را بزنید . شماره پرسنلی را وارد نمایید یا اینکه کلید Down را در شماره پرسنلی وارد نمایید تا اینکه لیست پرسنلی را مشاهده نمایید ،از این لیست،  پرسنل مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید Enter را بزنید حال تعداد روز کارکرد را وارد نمایید .

 

اضافه کاری را به ساعت وارد نمایید ( مثال 10.5 ساعت ) مبلغ مساعده پرسنل ، مبلغی که جهت وام  پرداخت شده به پرسنل از پرسنل در این ماه کاسته می شود .

مبلغ سایر اضافات ، سایر کسورات را که قصد دارید در این ماه از حقوق این پرسنل کاسته یا  اضافه شود را وارد نمایید و کلید ثبت را بزنید.