وصول اقساط دریافتی

 

از منوی دریافت پرداخت ، منوی قسط ، منوی وصول قسط را کلیک کرده .

 

 

در این قسمت شماره قسط مورد نظر وارد نمایید یا از کلید جستجوی کنار شمار ه قسط استفاده نمایید و در لیست اقساط ، قسط مورد نظر را انتخاب کنید .سپس کلید تاٌیید را بزنید .

 

 

در این قسمت تنها کافیست موس را در قسمت شرح وارد نمایید تا سیستم شرحی به صورت خودکار برای درج در سند حسابداری انتخاب نمایید ، سپس کلید تاٌیید را بزنید تا قسط وصول شود و سند حسابداری برای وصول قسط صادر شود .