پرداخت نقدي

 

از منوي دريافت و پرداخت، منوی دریافت و پرداخت را کلیک کرده تا پنجره انتخاب عملیات مشاهده شود ؛ حال گزینه پرداخت نقدي را كليك كنيد. اين قسمت براي پرداخت هاي نقدي کاربرد دارد . كار با اين قسمت مانند قسمت دريافت نقدي است كه در بالا توضيح داديم.