چاپ دفترچه قسط

 

                         

 

از منوی دریافت پرداخت ، منوی قسط ، منوی چاپ دفترچه قسط را کلیک کرده .

 

 

 

  • در این قسمت ابتدا صاحب قسطی را که می خواهید برای آن دفترچه چاپ شود را معین نمایید  .
  • چنانچه بخواهید دفترچه قسط را منطبق با طراحی و سلیقه خود طراحی نمایید ، کلید طراحی را کلیک نمایید و وارد قسمت طراحی شوید .

در قسمت طراحی می توانید مکان هر کدام از المانها را با کلیک موس روی آنها و کشیدن تغییر دهید ، همچنین آرم شرکت و عناوین دیگری روی دفترچه قرار دهید .