گزارشات مرکز هزینه

 

در بعضی از گزارشات سیستم ، شما می توانید آن گزارش را بر اساس مرکز هزینه فیلتر نمایید ، این گزارشات عبارتند از کارت حساب ، ریز گردش ، لیست بدهکاران و بستانکاران ، تراز آزمایشی ، محاسبه سود و زیان ، صورت های مالی و کاردکس اشخاص .

 

مرکز هزینه در گزارش کارت حساب

 در گزارش کارت حساب می توانید کارت حساب یک حساب را برای مرکز هزینه مورد نظر فیلتر نمایید به این معنا که مانده حساب و گردش آن حساب را روی مرکز هزینه مورد نظر نشان می دهد.

 

  • همچنین هنگامی که کارت حساب یک حساب را مشاهده می نمایید، می توانید تعدادی از ردیف های موجود در کارت حساب را با زدن کلید Space انتخاب کنید ، سپس راست کلیک کرده و گزینه ثبت مرکز هزینه برای ردیف های تیک دار را کلیک کرده ، و ردیف های انتخاب شده را به یک مرکز هزینه مورد نظر ارتباط دهید .

 

مثالی از کاربرد مرکز هزینه

فرض کنید یک شرکت پیمانکاری سه پروژه ساختمانی را در دست اجرا دارد این شرکت گچ کاری سه پروژه خود را به یک شخص واگذار کرده .چنانچه این شرکت بخواهد کارت حساب این شخص را تنها روی یک پروژه بررسی کند باید از امکان مرکز هزینه استفاده نمایید به این صورت که سه پروژه خود را در مرکز هزینه تعریف نمایید و اسناد حسابداری برای آن شخص را به مرکز هزینه مورد نظر مرتبط نماید حال می تواند گزارشات مورد نظررابراساس مرکز هزینه تهیه نماید .