گزارش موجودی زیر نقطه سفارش

 

از منوي اطلاعات انبار و زیرمنوی گزارش موجودی انبار، گزینه موجودی زیر نقطه سفارش

را كليك كنید.در صورتی که در تعریف کالا ها برای بعضی از آنها ، نقطه سفارش تعیین کرده باشید و حال بخواهید لیستی از کالا ها داشته باشید که موجودی فعلی آنها کمتر از نقطه سفارش تعیین شده برای آنها باشد ، می توانید از این گزارش استفاده نمایید .

در صوتی که بخواهید این لیست در شروع برنامه به صورت هشدار نمایش داده شود ، راست کلیک کرده ، منوی تنظیمات را کلیک کرده ، سپس در پنجره مشاهده شده ، تیک هشدار در شروع برنامه را بزنید .