گزارش کارت انبار

 

از منوی اطلاعات انبار   ، گزینه گزارش کارت انبار را کلیک کرده . این گزارش مانند گزارش کاردکس کالا می باشد با این امکان که شما قادر خواهید بود این گزارش را به دلخواه خود طراحی نمایید.(ستون هایی به گزارش اضافه و از گزارش حذف نمایید)

برای طراحی گزارش ، در صورتی که اطلاعات لازم را برای طراحی ندارید با شرکت تماس حاصل فرمایید .